20210622_125517.jpg

TVN nie czekał na wygaśnięcie obowiązującej koncesji dla TVN24 i poczynił starania, by uzyskać... holenderską. Plan władz telewizji się powiódł.

Władze TVN24 zakomunikowały w poniedziałek o otrzymaniu holenderskiej koncesji satelitarnej na nadawanie.

- Z powodu braku decyzji polskiej strony o odnowieniu koncesji na nadawanie (...) w lipcu złożyliśmy wniosek o przyznanie nam holenderskiej koncesji na nadawanie, została nam ona przyznana. Jeśli do 26 września Polska nie da nam koncesji, skorzystamy z holenderskiej - zapowiada TVN24.

Chcemy też z całą stanowczością podkreślić, że uzyskanie koncesji dla kanału TVN24 w Holandii w żaden sposób nie rozwiązuje problemu, z jakim mamy do czynienia w związku z uchwaloną przez Sejm nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji. W obecnym kształcie uderza ona we wszystkie nasze kanały, w tym w TVN, podważając wolność słowa, niezależność mediów oraz własność prywatną. Ponownie apelujemy do władz o odrzucenie tej szkodliwej nowelizacji. Jesteśmy też w pełni zdeterminowani, by bronić prawa naszych widzów i wszystkich Polaków do wolnych mediów i wolnego wyboru - dodaje telewizja. 

-Dalsze nadawanie umożliwi zgodnie z polskim i unijnym prawem, koncesja holenderska - stwierdza dziennikarz Konrad Piasecki.

Do wygaśnięcia obecnie obowiązującej koncesji zostało TVN24 - 41 dni. Według komentarzy członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nic nie wskazuje, by stacja miała otrzymać nową koncesję.

Na obecnym etapie brak komentarza przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości do ruchu władz telewizji.

             Popierasz TVN - kciuk w górę!

Polub Polityczek.pl