dwnld1009653640.jpg

Andrzej Duda wypowiadał się z niedzielę z okazji święta Wojska Polskiego. Prezydent zapowiedział, że... w dalszym ciągu będzie bronić konstytucyjnych zasad.

Niedziela jest wyjątkowo aktywnym dniem dla Andrzeja Dudy. PAD między innymi podpisał ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

- Ta odbudowa powinna dawno nastąpić, ale Polska cały czas podnosiła się z ruin. Teraz te wspaniałe obiekty zostaną przywrócone Warszawiakom, Polsce, nam wszystkim - mówił PAD.

Następnie prezydent wziął udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji święta Wojska Polskiego, podczas których wręczono awanse generalskie i odznaczenia.

- Dziękuję wszystkim naszym żołnierzom i żołnierzom sojuszniczym, za to, że służą i bronią naszego bezpieczeństwa - zwracał się PAD do mundurowych.

Duda: Dalej będę bronić Konstytucji

Prezydent zapewniał zebranych na Placu Piłsudskiego, że dalej będzie wypełniać obowiązki należące do prezydenta - tj. obrona Konstytucji.

- Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że pilnowanie tego, aby właśnie zobowiązania, w tym zobowiązania sojusznicze, były dotrzymywane, jest jednym z niezwykle ważnych obowiązków moich jako prezydenta RP i tak samo, jak obowiązkiem moim jest stanie na straży Konstytucji RP i naszej polskiej demokracji, co czyniłem już wtedy, kiedy podejmowałem odpowiednie działania i stosowałem instrumenty, gdy zgłaszano mi i gdy widziałem, że istnieje możliwość naruszenia niezwykle ważnych zasad demokracji. Takich jak pluralizm polityczny, takich jak rzeczywista możliwość dokonywania wyboru swoich przedstawicieli przez moich rodaków w wyborach powszechnych. Myślę w tym momencie o ordynacji do PE. Wtedy obawiano się, że ograniczy ona możliwości reprezentacji w PE i wybory nie odbyły się według tej ordynacji, lecz wobec jeszcze wtedy wciąż obowiązującej i nadal obowiązującej. Zapewniam wszystkich, że będę stał cały czas na straży konstytucyjnych zasad. W tym zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady prawa własności i wszystkich innych zasad konstytucyjnych, równego traktowania, zasady proporcjonalności i wszystkiego tego, co ważne w państwie demokratycznym - przekonywał Andrzej Duda.

E801J_IXMAIUfnm.jpg

               Popierasz DUDĘ - kciuk w górę!

Polub Polityczek.pl