49785556377_f3efa8af4b_c.jpg

Andrzej Duda skierował list do organizatorów i uczestników 30. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.

- Ekscelencje Księża Arcybiskupi i Biskupi! Czcigodny Ojcze Dyrektorze, Czcigodni Ojcowie Redemptoryści! Czcigodni Gospodarze – Ojcowie Paulini! Czcigodni Kapłani, Bracia i Siostry Zakonne! Droga Rodzino Radia Maryja! - zaczyna Andrzej Duda swój list skierowany do "Rodziny Radia Maryja".

W dalszej części listu prezydent dziękuje twórcom rozgłośni między innymi za budowanie patriotycznej i chrześcijańskiej Polski.

- Z okazji tego jubileuszu całej Państwa wspólnocie składam gratulacje i wyrażam wdzięczność za wielki wkład w budowanie Polski wiernej swojemu patriotycznemu i chrześcijańskiemu dziedzictwu. (...) We współczesnym świecie, naznaczonym głębokimi przemianami społecznymi, technicznymi i cywilizacyjnymi, człowiek doświadcza często rozmaitych obaw i niepokojów, przeżywając je w osamotnieniu. Państwa wspólnota znalazła trafną odpowiedź na te wyzwania, i to już u samych ich początków. Dzięki inicjatywie Ojców Redemptorystów powstała ta wspaniała sieć komunikacji i informacji, dialogu i modlitwy, która miliony ludzi dobrej woli w kraju i na świecie zjednoczyła wokół fundamentalnych wartości. Idąc razem przez kolejne dekady ku przyszłości, dzieląc się radościami i wspólnie mierząc się z przeciwnościami, niosą Państwo sobie nawzajem wsparcie i otuchę, a zarazem służą tak samo inspiracją i entuzjazmem do coraz to nowych dzieł. Działając w tym głęboko ewangelicznym duchu, dają Państwo piękne świadectwo żywej wiary, niewyczerpanej nadziei i miłości bliźniego - ocenia PAD.

- Chcę dziś podziękować całej Rodzinie Radia Maryja – kapłanom, zakonnikom i zakonnicom oraz świeckim – za to wszystko, a zwłaszcza za troskę o nasze największe doczesne wspólne dobro: o Rzeczpospolitą. Dziękuję za kultywowanie tradycyjnych, lecz zawsze aktualnych wzorców łączenia zaangażowania religijnego z aktywnością obywatelską. Dziękuję za Państwa gorące, otwarte serca, za wrażliwość na potrzeby innych oraz stałą gotowość do spieszenia im z pomocą. I raz jeszcze gratulując tej jubileuszowej pielgrzymki, życzę wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej oraz powodzenia we wszystkich – jakże cennych dla Kościoła i Ojczyzny – przedsięwzięciach, podejmowanych razem pod egidą Radia Maryja, „Naszego Dziennika”, Telewizji Trwam oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej - czytamy w liście Andrzeja Dudy.

             Popierasz DUDĘ - kciuk w górę!

Polub Polityczek.pl