120728508_10223506426439419_1841100658945305317_o.jpg

Sędzia Paweł Juszczyn wypowiedział się o zmianach, do których powinno dojść po odsunięciu od władzy polityków Zjednoczonej Prawicy.

- Władza stworzyła sobie prawdziwy "ciąg technologiczny", aby niszczyć i odsuwać od orzekania tych, którzy wydają wyroki niezgodne z jej oczekiwaniami - mówi sędzia Juszczyszyn w rozmowie z Onetem.

Jak należy zmienić stan, do którego doprowadziła władza?

Zdaniem sędziego należy zlikwidować utworzone przez polityków PiS organy; neoKRS czy oraz Izbę Dyscyplinarną.

- Konieczne będzie ostre cięcie, czyli zlikwidowanie tego organu i powołanie nowej KRS, tym razem zgodnie z prawem - ocenia prawnik.

Utrata pracy

Kto powinien stracić pracę po odsunięciu PiS-u? - Wszyscy ci zasiadający w nowych Izbach SN, czyli Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej powinni na zawsze stracić prawo do pełnienia służby sędziowskiej - mówi Juszczyszyn i dodaje, że są osoby, które powinny zwrócić pieniądze do budżetu państwa jeżeli zostały powołane na urząd niezgodnie z prawem. Za przykład Juszczyszyn podaje Julię Przyłębską - pełni urząd prezesa TK, oraz Małgorzatę Manowską - pełni urząd prezesa Sądu Najwyższego.

      Popierasz JUSZCZYSZYNA - kciuk w górę!

Polub Polityczek.pl