aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakeodkedokdodkoedkodeokdeodkodkoedkoe

Wystąpienie posła Jerzego Meysztowicza w kontekście wpuszczenia do Sejmu wycieczki zaproszonej przez polityka PiS i niewpuszczenie młodzieży zaproszonej przez polityka opozycji.

        Popierasz Meysztowicza - kciuk w górę!

+ 1318
- 15

Polub Polityczek.pl