aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoekokeokdeodkodeedodko

Internauci o Wojskach Obrony Terytorialnej w kontekście strajku osób niepełnosprawnych.

             Popierasz WOT - kciuk w górę!

+ 34
- 840

Polub Polityczek.pl