aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaodkekodkeodkkodekododeo

Prezydent Lech Wałęsa odniósł się do coraz większej aktywności w sferze publicznej skrajnej prawicy.

                 Popierasz Wałęsę - kciuk w górę!


+ 361
- 7

Polub Polityczek.pl

Komentarze obsługiwane przez CComment