800px Janusz Piechociński 9949720185

Janusz Piechociński informuje o sytuacji, w której może zabraknąć w naszym kraju jajek.

         Obawiasz się braku jaj - kciuk w górę!

+ 864
- 22

Polub Polityczek.pl