aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaoaooaoao

Posłanka Angelika Możdżanowska została sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju.

       Szanujesz Możdżanowską - kciuk w górę!

+ 9
- 864

Polub Polityczek.pl