aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanueueueuu

Pisarka Maria Nurowska o liście, jaki otrzymała od swojej czytelniczki z Nowego Jorku.

             Popierasz Nurowską - kciuk w górę!


+ 1638
- 10

Polub Polityczek.pl