aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaisisisisi

Radosław Sikorski na dwa dni przed kolejną miesięcznicą smoleńską wspomina, że to Jarosław Kaczyński wysłał bata do Smoleńska.

          Popierasz Sikorskiego - kciuk w górę!

+ 2774
- 14

Polub Polityczek.pl