aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaldepdlepdedeeeeeeee.jpg

"Tygodnik Siedlecki" przeprowadził wywiad z lekarką Katarzyną Pikulską, ortopedą w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach.

O Pikulskiej zrobiło się głośno 2 lata temu, gdy uczestniczyła w proteście rezydentów. Teraz lekarka informuje, że złożyła wniosek do Izby Lekarskiej o pozbawienie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła możliwości wykonywania zawodu lekarza.

Pikulska szerzej argumentuje swoje działanie w "Tygodniku Siedleckim":

"To nie tylko mój krzyk. To krzyk całego środowiska, zbulwersowanego zachowaniem lekarza ministra w trakcie pandemii. Tym, że poparł wybory korespondencyjne, a wcześniej głosował przeciwko badaniom dla medyków, że nie przygotował kraju do epidemii, nie zabezpieczył środków ochrony dla pracowników służby zdrowia. Doszliśmy do wniosku, że sprzeniewierzył się zasadom, zawartym w kodeksie etyki lekarskiej".

Fragment wniosku:

"Proszę o wszczęcie postępowania wobec kolegi Łukasza Szumowskiego, który pełniąc funkcję Ministra Zdrowia nie tylko nie dopełnił swoich obowiązków, ale w sposób rażący naraził zarówno pacjentów, jak i personel medyczny na zagrożenie zdrowia i życia oraz złamał wielokrotnie Kodeks Etyki Lekarskiej również podczas wypowiedzi w mediach".

- Zgoda, zawód lekarza wymaga minimum przyzwoitości - popiera Pikulską prof. Leszek Balcerowicz.

Na aktywność lekarki zareagowali internauci:

"To samo powinni zrobić prawnicy w stosunku do Dudy".

"Dzielna dziewczyna, znowu wyleje się na nią fala hejtu".

"Wreszcie! Cały czas mówiłem, nie nabierajcie się na te wory pod oczami!".

"To nie lekarz, to businessman".

          Popierasz Pikulską - kciuk w górę!


+ 4354
- 56

Polub Polityczek.pl