aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalepfffffff.jpg

Sędzia Igor Tuleya z Sądu Okręgowego w Warszawie udzielił wywiadu niemieckiemu dziennikowi "Die Welt".

Tyleya w rozmowie z niemieckim korespondentem w Warszawie mówi o zmianach wprowadzanych przez polityków Prawa i Sprawiedliwości w sądownictwie.

Sędzie spodziewa się, że kurs i ataki rządzących na sędziów będą się zaostrzać. "Następne co zrobią, to będą nas zamykać", "Jeszcze trochę i będzie to u nas wyglądało tak jak w Turcji" - deklaruje Tuleya.

Gazeta zwraca uwagę na nagonkę rządowych mediów na sędziów:

"Tymczasem kampanie oczerniające prowadzone w rządowych mediach mają poważne konsekwencje. Sędziowie, którzy jak Tuleya nie zgadzają się z linią rządu, są celem gróźb i żyją w strachu o dobro swych rodzin. Dlatego spośród około 10 tysięcy sędziów w Polsce już mało kto ma odwagę wdawać się w spór z PiS. Widzą wyraźnie, co dzieje się, gdy ich koledzy wzbraniają się przed przebudową sądownictwa. Tuleya jest dla nich odstraszającym przykładem niezależnie od tego, czy jest symbolem oporu" - pisze Philipp Fritz na łamach "Die Welt".

***

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław Radzik opublikował dzisiaj za pośrednictwem Twittera uzasadnienie ukarania sędziego Pawła Juszczyszyna z Olsztyna przez tzw. Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

"Naruszył istotne interesy służby rozumianej jako działanie rozumiane dla państwa i dla obywateli czym naruszył powagę sądu poprzez wydanie orzeczenia wyraźne sprzecznego z przepisami prawa. Doniosłość naruszenia, wyjątkowo zły przykład dla innych sędziów, podważanie kompetencji głowy państwa, bezprawność zgłoszonego żądania oraz groźba chaosu w przypadku zaakceptowania praktyki wchodzenia przez każdego sędziego w prerogatywy Prezydenta w pełni uzasadniają konieczność zawieszenia sędziego Pawła Juszczyszyna w czynnościach służbowych".

- To nie jest uchwała Sądu Najwyższego, lecz przestępczej grupy, która została mianowana sądem, przez uzurpatorską klikę, która przejęła władzę gwałcąc mandat wyborczy i Konstytucję, przez złodziei nienależnej im władzy - odpowiedział Radzikowi publicysta Waldemar Kuczyński.
Internauci do Radzika:

"Proszę nie wprowadzać w błąd, że jest to uchwała SN. Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, więc jakakolwiek uchwała tego gremium jest kompletnie bez znaczenia dla wymiaru sprawiedliwości".

"Proszę być precyzyjnym: nie "Sądu Najwyższego", lecz nie będącej sądem Izby Dyscyplinarnej, a więc to uchwała niebędąca uchwałą".

"Tak to jest a państwie PiS; sędzia z dyscyplinarką, mający wiele uchyleń może liczyć na awans. Radzik wiesz, że jesteś nielegalny i nie zasługujesz na miano sędziego. Będziesz osądzony".
          Popierasz Tuleyę - kciuk w górę!

+ 889
- 9

Polub Polityczek.pl