aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalsds.jpg

Julia Przyłębska pełniąca obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego wypowiedziała się w programie "Gość Wiadomości"na temat prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf.

Gersdorf w „Kropce nad i” (TVN24)

Nie wiem, jak działa Trybunał Konstytucyjny, bo przecież nie chodzimy tam, nie ma sprawozdań, jak dawniej były. Działa w oparciu o sędziów, którzy są, i działa, jak widać, z zakładanym celem Ministerstwa Sprawiedliwości. Mamy Trybunał Konstytucyjny, który jest spolegliwy i orzeka jak władza sobie tego życzy i mamy mieć tak Sąd Najwyższy.Jest dokonywany mobbing na sędziach, którzy wyrażają swoje stanowisko w kwestii quasi-reform przeprowadzonych przez PiS. Ta reforma ma służyć wymianie kadr, jest presja na sędziów, aby byli spolegliwi. Jesteśmy ostatnio nazywani postkomunistami, bo te hasła o skorumpowanych złodziejach nie chwyciły.

Ewa Siedlecka (Polityka): Symbolicznym dowodem na to, że PiS nie udało się osiągnąć celów związanych z wymiarem sprawiedliwości było to, że na II Kongresie prawników, podobnie jak na pierwszym, przemawiała prof. Gersdorf – ciągle jako I prezes Sądu Najywższego.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich: Kontakty towarzyskie mianowanej prezesem TK Juli Przyłębskiej z prezesem partii rządzącej mogą naruszać zasady etyki sędziowskiej.

***

Julia Przyłębska: W ostatnim czasie wpłynęło bardzo dużo skarg konstytucyjnych. To ta forma zaskarżania, czy pytania o konstytucyjność przepisów, która jest kierowana bezpośrednio od obywatela. To wzrasta, co oznacza, że obywatele mają zaufanie do TK. 

(Zmiany kodeksu karnego). Prezydent skorzystał ze swojego uprawnienia – mógł podpisać ustawę, zawetować, a też skierować z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego przed podpisaniem. W tej chwili wyznaczyłam sprawozdawcę, bo sprawa ta będzie rozpoznawana w pełnym składzie.

Złożyłam wniosek do prezydenta, wskazując Wojciecha Sycha jako kolejnego kandydata do Państwowej Komisji Wyborczej.

(...) Jeśli I prezes Sądu Najwyższego nie waży swoich słów, dokonuje ocen i mówi nieprawdę, to jest to przekroczenie granic. Pani Gersdorf powinna się zreflektować, bo to jest forma.

         Popierasz Przyłębską - kciuk w górę!

+ 12
- 1386

Polub Polityczek.pl