krzysztof-brejza.jpg

Publicyści i politycy szeroko komentują dzisiejsze postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. pisowskiej ustawy o Sądzie Najżywszym.

Komunikat Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

Przepisy ustawodawstwa polskiego dotyczące obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii. Sporne przepisy naruszają zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów.

W ogłoszonym dzisiaj wyroku Trybunał przypomniał przede wszystkim, że prawo Unii opiera się na podstawowym założeniu, że każde państwo członkowskie dzieli wspólne wartości, o których mowa
w art. 2 TUE3 , z wszystkimi pozostałymi państwami członkowskimi – i przyjmuje, że państwa te dzielą je z nim. Założenie to oznacza i uzasadnia istnienie między państwami członkowskimi – i w szczególności między ich sądami – wzajemnego zaufania co do tego, że owe wartości, na których opiera się Unia, w tym także praworządność, będą uznawane, a w efekcie co do tego, że prawo Unii, które wprowadza je w życie, będzie przestrzegane.

Ponadto, chociaż organizacja wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich należy do kompetencji tych ostatnich, to przy wykonywaniu tej kompetencji państwa członkowskie mają obowiązek dotrzymywać zobowiązań wynikających dla nich z prawa Unii. Wynika stąd, że państwa członkowskie mają obowiązek ustanowienia środków odwoławczych niezbędnych do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej, w rozumieniu Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w dziedzinach objętych prawem Unii.

(...) Trybunał orzekł, że zastosowanie przepisów przewidujących obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego do urzędujących sędziów tego sądu nie jest usprawiedliwione prawnie uzasadnionym celem i narusza zasadę nieusuwalności sędziów, która jest nierozerwalnie związana z ich niezawisłością.

11373824-18968019.jpg

Waldemar Żurek (sędzia): Wielokrotnie tłumaczyliśmy rządzącym, że swoimi ustawami, sprzecznymi z naszą Konstytucją naruszają też prawo UE. Atakowano nas i wyśmiewano. A teraz znowu TSUE potwierdza, że mieliśmy rację. Brawo dla Tych, którzy aktywnie bronią naszej praworządności!

Bogdan Zdrojewski (senator, PO): Dzisiejsza porażka rządu przed TSUE w sprawie manipulowania wiekiem emerytalnym sędziów bardziej niż dotkliwa. Jej konsekwencje także niezwykle poważne. Nie sadze jednak by była to nauczka dla kogokolwiek.

Mec. Roman Giertych: Jeżeli TSUE uzna ustawę o KRS za niezgodną z prawem UE (wyrok za 3 dni), to wszystkie wyroki wydane przez sędziów, którzy zostali powołani przy udziale neoKRS mogą zostać uznane za nieistniejące.

Tomasz Bielecki (dziennikarz): Polska przegrała swój najważniejszy spór przed TSUE. Unijny Trybunał orzekł, że czystka emerytalna w SN była sprzeczna z prawem UE. Już cofnięta, ale z wyroku wynika, że instytucje Unii muszą strzec niezawisłości sądownictwa. To może oznaczać nowe procesy.

Patryk Słowik (Dziennik Gazeta Prawna): Polska ws. ustawy o SN przegrała podwójnie. Bo jeszcze miałoby sens, gdyby nasz rząd się upierał przy potrzebie utrzymania przyjętych przepisów. Ale miłościwie nam panujący z nich się wycofali lecz kilkanaście tygodni za późno. Myśleli, że nie będzie wyroku TS UE. A tu zonk.

aka2.png

       Zgadzasz się z Brejzą - kciuk w górę!


+ 294
- 4

Polub Polityczek.pl