aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalepleeeeee.jpg

Portal Polska Zbrojna poinformował o 13-miesięcznym kurskie, jaki mają odbyć członkowie Wojsk Obrony Terytorialnej, aby za nieco ponad rok zostali oficerami.

150 członków WOT rozpocznie szkolenie w lipcu w Akademii Wojsk Lądowych, a w listopadzie pobierze naukę w Wojskowej Akademii Technicznej.

– Szeregowym w naszej formacji można zostać po ukończeniu szkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi. By zostać oficerem, konieczne jest ukończenie kursu w wojskowej uczelni – mówi ppłk Marek Pietrzak (rzecznik prasowy DWOT) dla portalu Polska Zbrojna.

„Po trzynastu miesiącach nauki żołnierze przystąpią do egzaminu oficerskiego. Po pozytywnym jego zaliczeniu otrzymają stopień podporucznika i zostaną wyznaczeni na stanowiska dowódców plutonów w ramach terytorialnej służby wojskowej".

Gen. Mirosław Różański: Czy pomysłodawcy tego projektu, poddaliby się leczeniu przez lekarza, który zamiast studiów sześcioletnich legitymowałby się rocznym kursem?

Premier Mateusz Morawiecki: Wykonujemy nasze zobowiązania sojusznicze, budujemy Wojska Obrony Terytorialnej. O sile państw decyduje siła gospodarcza, demograficzna i siła armii. Staramy się je umacniać, usprawniać, synchronizować, aby służyły sile państwa.
61779792_396747167593536_5089168660983971840_o.jpg40915264703_afdb049dd7_z.jpg
          Popierasz Błaszczaka - kciuk w górę!

+ 33
- 1621

Polub Polityczek.pl