aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalwpslwpsssssswww.png

Eryk Łon, członek Rady polityki pieniężnej z nadania PiS-u udzielił wywiadu portalowi naszdziennik. Ekonomista opowiada się za likwidacją waluty Euro na rzecz Złotego.

Nie dostrzegam potrzeby dopuszczenia możliwości likwidacji waluty narodowej. Przecież, nawet jeżeli mówi się o obowiązku stworzenia w Europie wspólnej waluty, to przecież tą wspólną walutą może być złoty. Życzliwie więc radzę naszym kolegom z banków centralnych krajów strefy euro, aby zlikwidowali euro i zastąpili je złotym, a następnie dobrowolnie i z radością zgodzili się na to, żeby strefą złotego kierował Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie - mówi Łon w Naszym Dzienniku.

Należy bronić złotego. Do jego obrony wzywam każdą Polkę i każdego Polaka, gdziekolwiek się znajdują - dodaje. 

Eryk Łon został powołany przez polityków Prawa i Sprawiedliwość do Rady Polityki Pieniężnej w 2016 r. na 6-letnią kadencję. Wcześniej był związany ze spółdzielczą kasą oszczędnościowo- kredytową (SKOK).

          Popierasz Łona - kciuk w górę!

+ 20
- 1907

Polub Polityczek.pl