49526003217_5fdb6e031f_c.jpg

Biskupi Kościoła katolickiego (Konferencja Episkopatu Polski) wydali dzisiaj oświadczenie dotyczące mniejszości seksualnych (LGBT).

Kościół opublikował dokument, w którym wymądrza się na temat "wychowania seksualnego dzieci i młodzieży". Jak podkreślają biskupi prace nad 27 stronami dokumentu trwały rok.

"Odrzucenie tradycyjnej moralności doprowadziło do głębokich zmian w rozumieniu ludzkiej płciowości. Szczególnym wyrazem tych przemian jest ideologia gender oraz postawy charakterystyczne dla LGBT+. Proklamują one prawo do samookreślania przez człowieka swojej płci bez odniesienia do obiektywnych kryteriów wyznaczonych przez jego genom i anatomię oraz radykalny rozdział między płciowością biologiczną (sex) i kulturową (gender), pierwszeństwo płci społeczno-kulturowej przed płcią biologiczną, a także dążenie do stworzenia społeczeństwa bez różnic płciowych" - piszą w swoim przeintelektualizowanym dokumencie duchowni.

W publikacji biskupów nie ma niczego na temat celibatu i tego, jak on negatywnie wpływa na zdrowie człowieka i jego kondycję psychofizyczną.

Hierarchowie swoje przemyślenia kierują w stronę obozu władzy oczekując od niego zachowania zgodnego z linią Kościoła.

"Postulat szacunku dla każdej osoby, w tym osób identyfikujących się z LGBT+, jest w pełni słuszny, zaś demokratyczne państwo prawa powinno zadbać o to, aby żadne z podstawowych praw tych osób nie stojące w oczywistej sprzeczności z ludzką naturą i dobrem wspólnym (jak monopłciowy związek czy adopcja dzieci przez takie związki) nie było naruszane. Nie do zaakceptowania są więc jakiekolwiek akty przemocy fizycznej lub werbalnej, wszelkie formy chuligańskich zachowań i agresji wobec osób LGBT+". 

- Z całym szacunkiem, to stwierdzenie jest jakby oczywiste i nic nowego nie wnosi. Przydałoby się wyraźne stanowisko przypominające o najważniejszym przykazaniu miłości Boga i bliźniego, w tym miłości do tych, z którymi się nie zgadzamy. To byłby apel - zwrócił się do biskupów adwokat Tomasz Snarski.
         Popierasz Kościół - kciuk w górę!

+ 13
- 901

Polub Polityczek.pl