aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalddffffff.jpg

Metropolita częstochowski abp Wacław Depo przewodniczył mszy w Toruniu z okazji 28 urodzin Radia Maryja.

Depo przyjechał do Torunia, aby wspólnie z Tadeuszem Rydzykiem i jego sympatykami świętować 28 urodziny Radia Maryja.

Przed wystąpieniem Depo głos zabrał bp Wiesław Śmigiel (biskup diecezjalny toruński).

- Dziękuję Radiu Maryja za wszelkie dobre dzieła, które realizuje. Przede wszystkim jestem wdzięczny za konsekwentnie, cierpliwie i odważnie realizowane najważniejsze zadanie, które jest hasłem spotkania: Radio Maryja głosi Chrystusa Pana z Maryją - mówił hierarcha katolicki. 

Fragmenty wystąpienia Depo:

"W encyklice Redemptoris Mater św. Jan Paweł II podkreślił, że maryjny wymiar uczniów Chrystusa wypowiada się w sposób szczególny przez synowskie zawierzenie względem Bogarodzicy. Jakże to zadanie spełniało się i spełnia w charyzmatycznym fenomenie Radia Maryja".

"Dziękujemy Bogu za osobę ojca Tadeusza. On spełnił to zadanie wyznaczone przez św. Jana Pawła II, na jego podobieństwo: cały Twój, Maryjo! We wszystkim".

"Jaka byłaby Polska dziś, gdyby nie było Radia Maryja i Telewizji Trwam? To radio rozmodliło Polskę, a Telewizja Trwam obudziła serca i sumienia Polaków poprzez prawdę w obrazie".

"W ostatnim czasie w naszej ojczyźnie znów nasiliło się światopoglądowe zmaganie, które określiłbym nawet przyśpieszonym kursem apostazji, z groźnym zjawiskiem wypisywania się dzieci i młodzieży z lekcji religii, co prowadzi do pełzającej ateizacji".

"Oto dziś pokusa neomarksizmu i liberalizmu w imię postprawdy nadal wprowadza program wolności od wszystkiego. Jest więc przedstawiana jako wolność od Boga, od dekalogu i zasad etycznych, wolność od Kościoła, od humanizmu, od kultury dziedziczonej".

"Po 28 latach istnienia Radia Maryja możemy odważnie dopowiedzieć, że będąc darem Maryi i głosząc Chrystusa jako naszego pana i zbawiciela, ono ocaliło i ocala chrześcijańską tożsamość Polski i Polaków w ojczyźnie i poza jej granicami".

"Spojrzenie na wychowanie człowieka do modlitwy i poprzez modlitwę Godzinek do Najświętszej Maryi Panny, brewiarza, Różańca, Koronki do Bożego Miłosierdzia i sakramentu Eucharystii jest najistotniejszym przesłaniem i misją katolickiego Radia Maryja".

Depo krytykował także ideologię gender i mówił o obrażaniu uczuć religijnych w Polsce.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakdpfffrfrr.png

Kilka tygodni temu metropolita częstochowski w czasie obchodów święta niepodległości mówił:

- Tożsamość wyrasta z rodzonej matki, ziemi ojczystej, Kościoła i wspólnot. (...) Prawdziwego patriotyzmu nie zbudujemy bez wiary w Boga i wiary w życie wieczne.

          Popierasz Depo - kciuk w górę!


+ 37
- 2148

Polub Polityczek.pl