aapoli

Dzisiejszą manifestację Komitetu Obrony Demokracji w Warszawie pilnują setki policjantów!


+ 391
- 37

Polub Polityczek.pl