Sikorski konferencja 4

Radosław Sikorski pozwał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do sądu i domaga się od niego przeprosin!

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny

Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa

Powód: Radosław Sikorski

zastępowany przez:

adw. Jacka Dubois z Kancelarii „Pociej Dubois Kosińska – Kozak

Pozwany: Jarosław Kaczyński

w.p.s.: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

opłata sądowa od pozwu: 2.100,00 zł (dowód opłaty sądowej w załączeniu)

POZEW O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH

Działając jako pełnomocnik procesowy powoda (pełnomocnictwo procesowe wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w załączeniu), na podstawie art. 23 k.c., art. 24 k.c. w zw. z art. 448 k.c., wnoszę o:

zobowiązanie pozwanego Jarosława Kaczyńskiego do opublikowania na własny koszt w portalu internetowym www.onet.pl, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, w formie odrębnego ogłoszenia, oświadczenia zatytułowanego JAROSŁAW KACZYŃSKI PRZEPRASZA RADOSŁAWA SIKORSKIEGO, o następującej treści:

„W związku z udzielonymi przeze mnie wywiadami dla www.onet.pl oraz Polskiej Agencji Prasowej, przepraszam Pana Radosława Sikorskiego za podanie nieprawdziwych informacji, jakoby pełniąc funkcję Ministra Spraw Zagranicznych cofnął notę dyplomatyczną w sprawie uznania miejsca katastrofy smoleńskiej za eksterytorialne i dopuścił się zdrady dyplomatycznej. Swoją wypowiedzią naruszyłem dobra osobiste Pana Radosława Sikorskiego
w postaci dobrego imienia, czci oraz godności.

Jarosław Kaczyński”.

800px Jarosław Kaczyński 4


+ 5762
- 40

Polub Polityczek.pl