MMG Zygmunt Bauman 10325121585

W wieku 92 lat zmarł jeden z najwybitniejszych polskich socjologów profesor Zygmunt Bauman.

      Cenisz prace Baumana - kciuk w górę!

+ 20
- 4

Polub Polityczek.pl