aaaaaaaaaamoemeofkroro

Profesor Leszek Balcerowicz skomentował obecność snajperów na miesięcznicy smoleńskiej.

aaaaaaaaaaamkfnrofr

            Popierasz Balcerowicza - kciuk w górę!


+ 603
- 4

Polub Polityczek.pl